ELHA

Elisabeth Hamre

ARTIST 

- SANGER - SKUESPILLER

SANGLÆRER - TEATERLÆRER

Artistoppdrag, sangtimer og scenisk instruksjon

Kommende arrangementer

FRE 27/08

Bond Night Jæren Hotel

m/ Underholdningssjefen

ONS 01/09

Musikalsk konfekt - Naustene på Bersagel

m/ Elisabeth

TIRS 28/09

Party Quiz Show - Hamar Hallen

m/ Underholdningssjefen

FRE 22/10

Party Quiz Show - The Hub

m/ Underholdningssjefen 

0